Polish citizenship

  • Pomoc przy wypełnianiu dokumentów
  • Tłumaczenia dokumentów załączanych do aplikacji o potwierdzenie/nabycie obywatelstwa polskiego oraz do rejestracji (umiejscowienia) aktów stanu cywilnego
Informacje konsularne dotyczące polskiego obywatelstwa:

  • Assistance with completing the application
  • Translation of supporting documents for Polish citizenship and births and marriages registration
 Consular information regarding Polish citizenship:

Please note that the application for confirmation of Polish citizenship is in Polish. I can help you to complete it, but it will be helpful if you could gather all necessary information in advance - see the document "Application" below that is a summary of all data asked for in the application.
ĉ
Ewa Olszowa,
Mar 3, 2016, 4:34 PM
Comments