Translations

 • Certificates (birth, marriage, death)

 • Personal documents

 • School certificates, diplomas, transcripts

 • Drivers licences, confirmation letters from department of transportation

 • Employment certificates, reference letters

 • Financial statements, banking documents

 • Legal documents, contracts

 • Business registration documents

 • Police reports,  police clearance certificates

 • Medical records and certificates, hospital discharge reports

 • Marketing and promotional materials

 • Assistance in completing Polish citizenship applications


 • Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu

 • Świadectwa chrztu

 • Prawa jazdy/listy z wydziału transportu (akceptowane przez MTO)

 • Dokumenty samochodowe (akceptowane przez MTO i do odprawy celnej)

 • Zaświadczenia o niekaralności/dokumenty policyjne

 • Świadectwa/dyplomy/suplementy do dyplomów

 • Świadectwa pracy

 • Dokumenty sądowe

 • Umowy, faktury

 • Dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe

 • Dokumenty emerytalno-rentowe

 • Pełnomocnictwa, zaświadczenia

 • Dokumenty medyczne

 • Dokumenty do obywatelstwa polskiego (akceptowane przez polski konsulat)

Comments