Immigration Canada

  • Konsultacje imigracyjne
  • Przedłużanie wiz
  • Wypełnianie/sprawdzanie aplikacji
  • Tłumaczenia do celów imigracyjnych
  • Poświadczenia dokumentów i oświadczeń (Commissioner for Taking Affidavits) 
Uwaga: Zaświadczenie o niekaralności można zdobyć samemu bezpośrednio z KRS
  • Immigration consulting
  • Visa extension
  • Completing immigration applications
  • Translations for immigration purposes
  • Certifying documents and affidavits  (Commissioner for Taking Affidavits)
Note: If you need a Police Certificate from Poland, you can get a copy by yourself directly from the National Criminal Registry.
Please contact me for assistance


Comments